head.jpg

Vijesti

DODJELA ZAHVALNICE

23 05 2016

 

Naša stranka je uložila amandman na Rebalans budžeta Općine Stari Grad, a koji se odnosio na izdvajanje sredstava u iznosu od 10.000 KM „Grant Biblioteci za slijepa i slabovidna lica u BiH“. 
Načelnik Općine Stari Grad, gospodin Ibrahim Hadžibajrić je ovaj amandman prihvatio tako da će Biblioteci biti dodjeljeno 10.000 KM na ime izmirenja duga za zakup poslovnog prostora Biblioteke, koji je u vlasništvu Općine Stari Grad. T

o je bio povod da danas u prostorijama Biblioteke ugostimo Vedrana Grebu vijećnika u Općini Stari Grad i člana Naše stranke. 

» Više

   

IZAZOV SE NASTAVLJA

20 05 2016

Dvije godine u Biblioteci se kontinuirano realizira akcija u kojoj volonteri čitaju za osobe oštećenog vida. Danas nam se pridružila gospođa Nadija Bandić, pomoćnica federalne ministrice obrazovanja i nauke. Svojim glasom za časopis "Svjetlo misli" interpretirala je recenziju knjige "Kamen" autorice Elmire Helać-Mekić, sa promocije u Mostaru. 
Također je zakazala novi termin za snimanje, kada će početi knjigu "Dno poljupca" autora Dragoslava Janjića. 
"Dobrota u liku i djelu jedne žene"

» Više

   

Projekat "Izdavanje časopisa Svjetlo misli i snimanje knjiga na CD-u".

17 05 2016U Biblioteci za slijepa i slabovidna lica u BiH je u toku realizacija projekta "Izdavanje časopisa Svjetlo misli i snimanje knjiga na CD-u".

U okviru treće faze projekta, u toku mjeseca aprila izdali smo časopis "Svjetlo misli" 3/16. i snimili knjigu "Okamenjeni vukovi" Ahmet Hromadžić (lektira).

Moderna bajka “Okamenjeni vukovi” , pisana je u vidu kratkog romana, o žvotu u šumi, gdje životinje, glavni junaci, doživljavaju lijepe, strašne i uzbudljive stvari. Radnja se odvija brzo, događaji se sustižu i ne dozvoljavaju malom čitaocu da predahne dok nedođe do kraja.

U trećem broju časopisa “Svjetlo misli” 2016. objavili smo informaciju o novim djelima u Biblioteci. Naši stalni saradnici i korisnici mr. Slobodan Stanković, Jadranko Strižak i Hajrija Bećirović nastavili su svojim prilozima doprinositi slušanosti našeg časopisa.

Časopis i knjiga u zvučnoj tehnici (na CD-u) namijenjeni su slijepim i slabovidnim korisnicima Biblioteke. Biblioteka sve svoje usluge pruža bez naknade, a knjiga i časopis će se dostaviti na kućnu adresu korisnika poštom. Slijepe i slabovidne osobe iz Sarajeva knjigu i časopis će preuzeti lično u prostorijama Biblioteke, a osobama koje nisu u prilici doći do Biblioteke bibliobusom ćemo dostaviti.

Projekt se realizira uz podršku Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID).
   
» Arhiva Vijesti